Kolberoende Australien river upp utsläppslag

2:20 min

Australien river upp lagen om skatt på koldioxidutsläpp som den tidigare regeringen införde 2012. Landet, som är ett av de länder i världen som släpper ut mest växthusgaser per person, har nu ingen lagstiftning som reglerar hur de ska uppnå sina klimatmål. Ett stort steg bakåt säger kritikerna.

– Ni röstade för att slopa lagen i september förra året och idag lyssnade äntligen parlamentet. Idag är skatten som ni röstade om att bli av med äntligen borta, säger Australiens premiärminister Tony Abbott.

Det var en lättad Tony Abbott som idag kunde berätta att skatten på koldioxidutsläpp som funnits i Australien i två år, nu är borta. Även om det inte direkt var någon överväldigande majoritet i parlaments senat som röstade för att riva upp lagen, 39 röster mot 32, så var det en stor seger för premiärministern eftersom det var den frågan som han och hans Liberala Parti gick till val på förra året.

Skatten har gällt de runt 350 företagen i landet som orsakar störst utsläpp och har kostat dem motsvarande runt 160 kronor per utsläppt ton koldioxid.

– En meningslös, destruktiv skatt som skadar jobben, som skadar familjers levnadsomkostnader och som faktiskt inte hjälpte miljön, säger Tony Abbott.

Andra sidan lyfter istället fram att utsläppen i landet minskade med 0,8 procent under det första året sedan den här lagen infördes. Den största minskningen i Australien sedan man började mäta utsläppen för 24 år sedan. Att rösta för att slopa den här lagen är att rösta för misslyckande, enligt ledaren för det Gröna partiet, Christine Milne. Hon tycker inte att parlamentet tar ansvar för den globala uppvärmingen och vad hon kallar för generationsöverskridande stöld.

– En röst för att avskaffa lagen är en röst för misslyckande eftersom det är ett erkännande att det här parlamentet inte vill ta ansvar för de fyra till sex grader av global uppvärming som väntar planeten, det vill inte ta ansvar för vad som är generationsöverskridande stöld, säger Christine Milne.

Australien är ett av de länder som släpper ut mest växthusgaser per person i världen, mycket på grund av den kolkraft som man gjort sig beroende av för elproduktion. Och ni och med dagens beslut finns inte lägre någon lagstiftad policy för hur Australien ska klara sitt minimimål, att minska utsläppen med fem procent till 2020 jämfört med nivåerna år 2000.

Lösningen som premiärminister Tony Abbot presenterat är istället ett system med ersättning för företag som frivilligt minskar sina utsläpp. Medan oppositionsledaren för Labourpartiet, Bill Shorten, säger att dagens beslut tar Australien bakåt medan resten av världen går framåt i klimatfrågan, så är Tony Abbotts budskap tydligt.

– Det är dags att acceptera att det australiensiska folket inte vill ha någon koldioxidskatt, säger Tony Abbott.