4 000 söker vårdjobb i regionen

Intresset för den avlönade sommarpraktiken inom sjukvården i Västra Götaland är mycket stort. Till de 700 platserna har 4 000 ansökningar kommit in.
Konkurrensen i hela regionen är störst om jobben inom primär- och tandvården i Skaraborg. Här finns det 17 sökande till varje praktikplats. Tanken med satsningen är att i framtiden locka ungdomar till vården i Västra Götaland. Regionen satsar åtta miljoner kronor på projektet.