Ansökningstiden förlängs

Anmälningstiden för högskole- och universitetsutbildningar i landet har förlängts med en dag.
Egentligen var måndagen den sista anmälningsdagen, men på grund av att trycket blev så stort på webben bestämde Verket för högskoleservice, VHS, att flytta fram sista anmälningsdag ett dygn, till tisdagen. VHS beslut gäller endast anmälningar som går via dem, det vill säga anmälningar till de flesta program. Men på Växjö universitet har man beslutat att de som vill anmäla sig till enstaka kurser i Växjö också ska få en dag till på sig.