Striden om Loftet i Flen fortsätter

1:43 min

Flens kommun hade ingen framgång i domstolarna med sina försök att omedelbart stoppa asylboendet Loftet.

Mark- och Miljööverdomstolen nobbade kommunens överklagande, och det innebär att Stefan Carlsson, som driver Loftet, får fortsätta att ta emot flyktingar i det gamla hotellet. Åtminstone tills vidare.

Fast nu väntar en lång och unik rättsprocess om själva sakfrågan, som kan få återverkningar på andra asylboenden runtom i Sverige. Men Stefan Carlsson är lättad över att inte behöva slå igen omedelbart.

– Nu får vi arbetsro, säger han.

Migrationsverket, som har upphandlat en massa flyktingboenden i hotell och vandrarhem runtom i landet vill inte kommentera ärendet annat än per mejl, och skriver att verket har haft ett långt samarbete med Flens kommun i boendefrågor för asylsökande. Loftet har tidigare använts som boende för asylsökande. Det är därför anmärkningsvärt att kommunen väljer att processa frågan kring asylboenden samtidigt som flyktingsituationen i världen är som allra värst, skriver Migrationsverket.

Niklas Witt, kommunjurist i Flen säger till P4 Sörmland att det inte handlar om att stoppa asylboenden som sådana. Det här handlar bara om Loftet, som inte är lämpligt som permanent bostad.