Go-kartprotesterna fortsätter

Grannarnas protester mot go-kartåkningen på Axamo Ring utanför Jönköping fortsätter. Nu överklar de till regeringen.
Jönköpings Carting Club har fått Länsstyrelsens tillstånd att utöka verksamheten, eftersom nya tystare go-cartbilar köpts in. Grannarnas protester mot utökningen avslogs av Länsstyrelsen. Men det beslutet överklagas nu hos miljödepartementet.