Kommunalrådsskifte i Salem

Socialdemokraternas oppositionsråd i Salem, Berith Grönkvist, lämnar sitt uppdrag efter 11 år. Hon ersätts av Lars Morberg.
Lars Moberg sitter redan idag med i kommunstyrelsen och är andre vice ordförande i kommunfullmäktige i Salem.