Surfplattor kostsamt för skolorna

1:30 min

Rosenholmskolan i Karlskrona är en av många skolor som försett samtliga elever med varsin surfplatta. Men plattorna går lätt sönder och reparationer har blivit kostsamt för skolan.

Många skolor har nu börjat använda olika typer av surfplattor. Rosenholmskolan är en av skolorna som köpt surfplattor till alla sina elever. Men skärmarna spricker lätt och reparationerna har kostat skolan en hel del.

– Det är ett litet sorgebarn för oss, det går sönder en del surfplattor. Vi har inte riktigt räknat ihop det här men 30-40 000 kronor har vi nog lagt sammanlagt under året på lagningar, säger Birgitta Strelert, rektor på Rosenholmskolan.

Sparade in på skyddsfodral
Det gånga läsåret var det första året då alla elever på Rosenholmskolan fick varsin surfplatta. Varje årskull förses med nya plattor vilket blir en kostnad på ungefär 200 000 kronor årligen. Detta gjorde dock att skolan sparade in på skyddsfodralen till plattorna, något som resulterade i att ett femtiotal plattor fick repareras under det gånga läsåret.

– Vi har nog varit lite snåla, eftersom detta kostar en del pengar initialt så hade vi inte råd att köpa riktigt bra fodral till en början. Men det har varit dyrköpt så nu har vi köpt in så till nästa läsår kommer vi ha mycket bättre fodral som vi tror ska hålla, säger Birgitta Strelert.

”Styrdokumenten kräver det”
Kostnaden för varje reparation är 1 000 kronor. Och om plattan går sönder utanför skoltid eller av oaktsamhet så får elevens föräldrar stå för halva kostnaden första gången och om det händer igen står skolan för hela kostnaden.

Men Birgitta Strelert menar att Rosenholmskolan tack vare surfplattorna minskat sina kostnader för annat kontors- och utbildningsmaterial och på sikt kan spara in pengar. Hon anser inte heller att surfplattorna är ett sätt för skolan att locka elever.

– Jag ser det som en rättighet för eleverna att få sitt lärande på ett sätt som är i tiden, för jag ser inte hur man klarar styrdokumenten framåt utan att faktiskt ha tillgång till nätet, säger Birgitta Strelert.

Birgitta Strelert understryker att eftersom samhället förändrats så måste även skolan göra det eftersom den sett snarlik ut i hundra år, menar hon.