SMHI varnar för 30-gradig värme

3:57 min

SMHI har nu utfärdat en klass 1-varning för mycket höga temperaturer i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens kustland de närmaste dagarna. 

Det kan bli omkring 30 grader från i morgon fram till torsdag, enligt SMHIs prognos.

En klass 1-varning innebär att vädret kan ha vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

Vård- och omsorg är vanliga områden som märker av värmeböljor. 

Tohr Nilsson, som är verksamhetschef på Arbets- och miljömedicinska klinken på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand har några enkla råd i värmen.

– Det är dels att vara uppmärksam på temperaturen, uppmuntra folk att dricka mer, försök svalka och se till att man kan kyla ner sig, och om det är mycket varmt så ska man inte arbeta hårt, säger han.

Om värmen är oväntad ökar riskerna, enligt Tohr Nilsson.

– Och de som är gamla och har sjukdomar är betydligt mer sårbara, säger han.

Landstinget i Västernorrland har sen förra året en handlingsplan vid värmebölja - som används inom vården.

– Man tror ju lätt att värmeböljor i första hand drabbar platser med extremt hög temperatur men lokala förhållanden kan göra att vi i Norrland kan få samma effekter fast temperaturerna inte är lika höga som vid andra ställen i världen, säger Tohr Nilsson.

Vad kan det vara för saker?

– Det kan vara att vi inte är lika vana värmen, att husen är annorlunda konstruerade och inte lika lätta att kyla ner, med stora fönster som släpper in mycket sol och sådant, säger han.