Partiskolan: Centerpartiet

C är mittenpartiet som vill vara alliansens gröna röst

4:01 min

Centerpartiet bildades för att föra böndernas talan och för att förflytta makt från städerna till landsbygden. Numera fokuserar partiet mer på energifrågor och småföretagare.

– Centern säger att de ska vara den borgerliga alliansens gröna röst, så de driver en del miljöfrågor som har att göra med att få bort gifter till exempel. Sen driver de också frågor för småföretagare och företagare, säger Sveriges Radios inrikespolitiska expert Tomas Ramberg.

Centerpartiet bildades under namnet Bondeförbundet i början av 1900-talet som en motreaktion till industrialiseringen och urbaniseringen i Sverige, och var till en början ett intresseparti som skulle föra böndernas talan i politiken.

På 1950-talet började partiet föra en bredare politik och gick från att vara ett bondeparti till ett parti som stod för en bättre miljö och att landsbygden skulle få mer inflytande. Under samma period bytte partiet namn till Centerpartiet och bildade en koalitionsregering tillsammans med Socialdemokraterna.

Tjugo år senare, i mitten av 1970-talet, var partiet som störst och bildade den första borgerliga regeringen på 40 år, mycket tack vare sitt starka ställningstagande mot kärnkraft. Så här sa den dåvarande partiledaren Thorbjörn Fälldin vid en uppmärksammad partiledardebatt mot socialdemokraten Olof Palme innan valet 1976.

– Mötesdeltagare. En av de viktigaste frågorna, för att inte säga den helt avgörande för att vi ska bygga ett bättre samhälle, det är hur vi formar energipolitiken. Det är frågan om kärnkraft eller inte. Kärnkraftens väg kan inte ge några garantier för trygghet i tillvaron för dagens generation och ännu mindre för kommande generationer. Därför kräver centern att marschen in i kärnkraftsamhället avbryts, sade Thorbjörn Fälldin.

Förutom att vara motståndare till kärnkraft och centralisering av makt till storstäderna så har partiet tidigare varit drivande för att införa barnbidrag, en 9-årig grundskola och för att sänka pensionsåldern från 67 till 65 år.

I dag kräver inte längre partiet att kärnkraften ska avvecklas, men man är fortfarande starkt kritisk till kärnkraft som energikälla och vill ersätta den i framtiden. Inför höstens val handlar partiets hjärtefrågor istället om att göra det lättare att starta och bedriva företag samt att förbjuda fler farliga kemikalier.

Sveriges Radios inrikespolitiska expert Tomas Ramberg säger att Centerpartiet har satsat mer och mer på företagare i takt med att de har tappat många av sina traditionella väljare.

– Miljöintresserade väljare har lämnat Centerpartiet, de kanske röstar på Miljöpartiet eller andra partier, det har också att göra med att landsbygdsbefolkningen minskar - den grupp vars intressen de ekonomiskt och socialt representerar - och då har Centerpartiet försökt att kompensera det här genom att vara småföretagarnas parti framför alla andra, säger Tomas Ramberg.

Centerpartiet såg sig länge som ett mittenparti och har samarbetat med både Socialdemokraterna och Moderaterna, men sedan man var med och grundade den borgerliga alliansen i mitten av 2000-talet så har partiet parkerat sig mer till höger på den politiska höger-vänster-skalan.

Partiet förespråkar inte en enskild ideologi utan har inslag av både liberalism, grön ideologi och konservatism.

Tomas Ramberg säger att Centerpartiet fortfarande har starkast stöd på landsbygden och att försöken att locka borgerliga väljare inte riktigt har lyckats.

– De har problem att vinna folk i städerna och de företagare som de framförallt riktar sig till röstar fortfarande till största delen på Moderaterna. De har inte lyckats etablera sig i deras ögon som det bästa partiet för företagare även om de driver många av företagsorganisationernas intressen hårdare än vad Moderaterna själva gör, säger Tomas Ramberg.