BORÅS

Saneringsplanerna för Viskan står stilla

1:32 min

Sedan i höstas har saneringsärendet legat på Naturvårdsverkets bord och Borås stad har därför skrivit för att fråga hur det går och när man kan få besked kring kostnadsfördelningen.

Hösten 2012 beslutade Borås att vara huvudman för saneringen av Viskan och i höstas skickade länsstyrelsen in den ansvarsutredning som visar vilka som bör betala vad till naturvårdsverket. Men sedan dess har inget hänt.

– Det ser ju väldigt vackert ut när vi tittar på det så här i solskenet, men från Djupasjön och nedströms ner till Rydboholmsdammarna gömmer sig förorenade sediment, säger Jonas Edin som är avdelningschef på miljöförvaltningen i Borås och arbetar med miljötillsyn.

Det handlar bland annat om oljor, tungmetaller och bekämpningsmedel.

– Så man kan hitta DDT med nedbrytningsprodukter och man kan hitta ett medel som heter dieldrin.

Beroende av statsbidraget för att sanera
Borås stad och länsstyrelsen har redan lagt 12 miljoner kronor på att utreda vad som finns i vattendraget och vad man skulle kunna göra åt det. Men saneringen blir bara av om kommunen får statsbidrag och där har man ännu inget besked från naturvårdsverket.

– För att de skulle snabba på lite så gick det ju iväg ett brev från stadens kommunledning, för att i bästa fall få svar på frågan lite tidigare, vilken åsikt man har om Viskan och en framtida sanering, säger Jonas Edin.

Anslagen för sanering kraftigt minskade
Men regeringens anslag till naturvårdsverket för att sanera förorenade områden - där Viskan är ett av Sveriges mest förorenade vattendrag - har minskat de senaste åren, från 578 miljoner kronor 2010 till 376 miljoner 2014. Och att sanera Viskan nedströms Borås kan komma att kosta mellan 100 och 200 miljoner kronor.

– Det slukar ju ändå en ganska stygg andel av de här 400 miljonerna då. Ja, det förvånar mig faktiskt att man minskat anslagen för 500 miljoner som det var tidigare var ju inte särskilt högt egentligen. Med tanke på problemets omfattning i Sverige.