Varning för budgetmål i regionen

Redan nu varnar regionstyrelsen för att det finns en risk att regionen inte når de ekonomiska resultat som regionen budgeterat för i år.
Därför uppmanar regionstyrelsen de andra styrelserna och nämnderna inom regionen att vara extra vaksamma och följa noga hur kostnaderna utvecklas och vidta de åtgärder som följs. Detta enligt ett pressmeddelande från regionledningen.