Allt fler positiva till organdonation

1:45 min

Viljan bland svenskar att donera sina organ ökar, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Annica Nilsson som är donationsansvarig läkare på Örnsköldsviks sjukhus vill ändå se satsningar för att locka ytterligare fler donatorer.

En kartläggning som Socialstyrelsen gjort visar att tre av fyra personer är positiva till organdonation. Det är en attityd som blivit vanligare. För några år sedan kunde två av tre tänka sig att donera.

Men för att övertyga människor att registrera sig i donationsregistret, så behövs mer information till allmänheten, säger Annica Nilsson, donationsansvarig läkare i Örnsköldsvik.

– Det skulle ha stor betydelse. Ju fler människor som får information om vilken betydelsen av att registrera sig oavsett om man säger ja eller nej, desto fler donatorer kan man få.