28,5 miljoner går till Gotland

Gotland har preliminärt tilldelats 28,5 miljoner kronor från Jordbruksverket. Största summan - drygt 16 miljoner - skall användas för att utveckla turismen och socknarna på landsbygden samt förbättra infrastrukturen och marknadsföringen.
Cirka 12 miljoner skall bland annat satsas på att bevara ängar och betesmarker och även till anläggning av våtmarker och småvatten. Pengarna skall räcka fram till och med år 2006.