Lantbrukare i Lärbro polisanmäld

En lantbrukare i Lärbro är misstänkt för brott mot miljöbalken. Lantbrukaren har lämnat stora högar av gödsel på åkermark i Lärbro - utan att sprida ut det.
"Det är en föroreningsrisk att lämna gödsel på det här sättet. Risken är stor att bakterier sprider sig i grundvattnet, säger Mårten Danielsson på miljö och hälsoskyddskontoret. Anmälan ligger nu hos polismyndigheten på Gotland.