Ingen kontrollerar om kulturarv lämnar landet

1:41 min

I dag börjar visningen av auktionsföremål på Rosendals slott utanför Helsingborg. Vissa av föremålen kan vara kulturföremål som  enligt lag inte får lämna Sverige, men intresset från utlandet finns. Joakim Bengtsson driver Helsingborgs auktionsverk och är expert i antikrundan på SVT. Han säger att det finns bland annat finns intresse från en hemlig Hollywood-skådis.

- Han ska skapa ett Hollywood-slott, det är ju lite nyare än detta, då ska han inreda och vill skapa lite proveniens, säger Joakim Bengtsson.

Den här typen av köp kan dock medföra problem - både för köparen och för kulturarvet. För att få föra ut konstföremål som är över hundra år gamla och uppnår ett visst värde, måste man söka tillstånd och vissa föremål får inte föras ut alls. Joakim Bengtsson säger att de alltid ser till utländska budgivare informeras om detta.

- Så innan försäljning kommer det talas om vilka föremål som har exportförbud. Är det någon utländsk handlare som har lagt bud kommer de underrättas om att man inte får ta ut det ur landet, utan att man får äga det här i Sverige, säger han.

Polisen har inga siffror på hur många konstföremål som lämnar Sverige olagligt, men säger att det är relativt vanligt. Tullverket har yttersta ansvaret för att inget verk ska föras ut olagligt, men sedan Sverige gick med i EU råder fri handel mellan medlemsländerna och det betyder att tullverket inte gör några kontroller på vad som förs ut ur landet, om de inte får ett konkret tips.

På så sätt kan föremål ganska enkelt föras ut. Anders Hallin är operativ chef för samordning på Tullverket i Malmö och kan inte minnas att de någonsin kontrollerat att konst inte förs ut ur Sverige.

- Specifikt inriktade på detta har vi inga. Vi har heller inga brott rapporterade och inga utredningar, varken pågående eller avlutade på ganska lång tid tillbaka, säger han.

Så tullverket gör inget på eget initiativ för att se till att det inte förs ut konst eller antika föremål ur Sverige?

- Nej, det gör vi inte. Vi har inte prioriteringen för tillfället.