Trafikverket letar hotade blommor och insekter

1:47 min

Trafikverket i västra Sverige har börjat leta efter vägkanter där sällsynta ängsblommor och insekter har sökt sin tillflykt. Något man inte gjort sedan mitten på 90-talet. Det har haft effekt.

De har funnit nästan fem gånger så många vägkanter med blommor och insekter som forskare menar att kan ha stor betydelse för vår framtida miljö. Därför ska nu deras arbetsmetod spridas till hela landet.

– Det är väl ganska många som har märkt att det inte är så lätt idag att gå ut inför midsommar och hitta sju vilda ängsblommor. Man hittar inga kattfötter eller mandelblommor, säger Mats Lindqvist som är Trafikverkets miljöexpert i västra Sverige.

Han berättar att det numer är svårt att hitta ängsblommor och en rad olika insekter på våra gödslade åkrar. De har svårt att överleva där och söker sig därför gärna till de karga vägkanterna. Trafikverket i västra Sverige, som täcker Värmland, Västra Götaland och Halland, har som första region i landet aktivt börjat söka igenom hela sitt område efter de sällsynta arterna.

Den första kartläggningen på riksnivå gjordes i mitten av 90-talet, men då utgick man från tips som myndigheten fått in från såväl forskare som allmänhet. I det projekt som de nu inlett kartlägger Trafikverket själva sina vägkanter - vilket alltså resulterat i att fem gånger så många vägkanter med unika växter och insekter upptäckts.

Att hitta och identifiera sådana växter är viktigt för att bevara en stor artrikedom, menar Jörgen Wissman, forskare vid centrum för biologisk mångfald i Uppsala.

– Man vet aldrig vad som händer om det till exempel blir klimatförändringar då måste det finnas en variation bland arter för att kunna anpassa sig.

Enligt Jörgen Wissman kan till exempel bin, humlor men även mer sällsynta insektsarter vara beroende av blommorna som lever längs vägen. Att bevara dessa arter kan vara mycket viktigt för vårt framtida jordbruk, men det finns fler och kanske än större vinster för samhället menar han.

– Vi har ju fått mycket medicin och ämnen från naturen så det är viktigt att ha det som en säkerhet i framtiden, säger Jörgen Wissman, forskare vid Centrum för Biologisk Mångfald i Uppsala.