Kulturarvet skyddas inte av lagen

2:07 min

Dagens lagstiftning har stora brister, och klarar inte att skydda det svenska kulturarvet. Det säger Lena Palmqvist på Nordiska museet, som ser hur föremål med stort kulturhistoriskt värde lämnar Sverige, utan att museet kan göra något åt saken.

Dagens lagstiftning räcker inte för att skydda det svenska kulturarvet. Det säger Lena Palmqvist som är chef på Nordiska museets avdelning för kunskap och förmedling.

- Kollektivt förlorar vi en del av vårt kulturarv, säger Lena Palmqvist.

Idag krävs ofta att ett föremål är över 100 år gammalt och värderat till över 50 000 kronor för att föremålet ska kräva utförseltillstånd. Framförallt allmogeföremålen är ofta lågt värderade. Och det är inte ovanligt att Nordiska museet godkänner ansökningar om utförsel, trots att museet egentligen inte vill att föremålet lämnar Sverige.

- Ja, det inträffar naturligtvis. Det gör det definitivt, säger Lena Palmqvist.

Problemet med lagstiftningen är inte nytt. Det var på tapeten redan för ett par år sedan. Då släppte Brottsförebyggande rådet en rapport om problemet med kulturhistoriska föremål som försvinner utomlands. Då föreslogs att svenska museer ska ha förköpsrätt på vissa föremål.  Det är också en lösning som Lena Palmqvist på Nordiska museet föreslår.

Men Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth vill inte säga om det är en väg framåt. Hon håller med om att dagens lagstiftning inte är tillräckligt bra, men hänvisar till en rapport som Riksantikvarieämbetet arbetar med som ska se över dagens regler.

-  Det är bland annat det som den här rapporten ska se. Om museerna skulle ha en sådan här förköpsrätt, vad skulle det innebära och vad skulle det krävas för ekonomiska resurser. Det vet vi ingenting om, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Och medan Riksantikvarieämbetet ser över dagens regler och Tullverket prioriterar andra brott så kan svenska föremål med stort kulturhistoriskt värde passera de svenska gränserna. Men hur många föremål det handlar om är det ingen som egentligen vet.

- Det finns nog ett stort mörkertal, men det är väldigt svårt att visa hur stort det är, säger Lena Palmqvist.