Ryggskott botas med uppmuntran

Uppmuntran och råd tycks vara minst lika bra som smärtstillande Paracetamol för att lindra ryggskott. Det visar en australiensisk studie i the Lancet.

De ryggskottsdrabbade lottades till tre olika typer av behandlingar med drygt 500 i varje grupp. I en grupp fick patienterna verksamma mediciner, i den andra fick de ta medicin vid behov och den tredje fick de icke verksamma mediciner.

De som fick placebo, alltså icke verksamma mediciner, blev bra i ryggen en dag tidigare än de andra.

Det var heller ingen skillnad i smärtnivå, sömnkvalitet, hur de kunde röra sig eller livskvalitet mellan grupperna.

Studien var dubbelblindad, vilket innebar att varken patienter eller personal visste vilka som fick verksamma mediciner.

Forskarna konstaterar att det inte bör vara självklart att ge Paracetamol till personer med ryggskott, och vill fortsätta forska vad i placebobehandlingen som verkar vara framgångsrikt.

Referens: Ch M Williams et al "Efficacy of paracetamol for acute low-back pain: a double-blind, randomised controlled trial " The Lancet July 24, 2014,  dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60805-9