Vård av för tidigt födda barn

Södertälje sjukhus kan få en särskild avdelning för för tidigt födda barn.
Södertälje är det största sjukhus i landet som i dag saknar möjlighet att ta hand om för tidigt födda, men redan till hösten hoppas sjukhusledningen att den nya avdelningen ska stå klar.