Misstänkt brott vid Folktandvård

En stor summa pengar har försvunnit från en Folktandvårdsklinik i Malmö. En person är avstängd under tiden som polisen utreder fallet.
Folktandvården i Skåne har nu gjort en polisanmälan om misstänkta oegentligheter på en klinik i Malmö. Vid genomgången av bokslutet för 2001 upptäckes en brist på 95.125 kronor. Det handlar om pengar som patienter har betalt för tandvård, men som sen aldrig kommit in på Folktandvårdens postgiro. Nu blir det polisen som får utreda det misstänkta brottet. Pengarna försvann någon gång under förra året och enligt Karin Bengtsson, tandvårdschef på Folktandvården i Skåne, har det varit omöjligt att upptäcka. - Man upptäcker det inte i de vanliga kontrollerna för det är fiffigt gjort och man måste känna till systemen.