Butiker nekas försäkring

Flera försäkringsbolag vägrar helt att teckna nya försäkringar för urbutiker. Orsaken är en mängd rån och stölder på senare tid. Och även andra branscher nekas försäkringar.
Enligt organisationen Svensk Handel står idag minst ett 20-tal klockhandlare helt utan försäkringsskydd efter att ha utsatts för brott. Minst ett hundratal butiker har råkat ut för rån stöld eller inbrott de senaste två åren, enligt branschens egna beräkningar. Bland andra Försäkringsbolaget Zürich säger exempelvis att man överhuvud taget inte tecknar några nya avtal med enskilda urmakare längre. Inte heller den kollektivförsäkring man haft med en kedja är längre lönsam och den ska nu omförhandlas. Samtidigt som många butiker står helt oförsäkrade tvingas andra att betala skyhöga premier och att acceptera omfattande undantag i försäkringsvillkoren. En urhandlare i Stockholm berättar för Ekot att han frågade 14 bolag och fick nej av samtliga, trots att butiken byggts om med både pansarglas videoövervakning och överfallslarm. Bland urmakarna växer nu förtvivlan, utan försäkring säger dessutom oftast banken nej till lån och Dick Malmlund som är säkerhetschef på Svensk Handel ser frågan som handelns största problem just nu. Svensk Handel kräver nu krafttag för att stoppa den grupp som man tror ligger bakom många av rånen, och enligt Dick Malmlund är receptet att staten tvingas ta det ekonomiska ansvaret. Det är inte bara uraffärer som har problem med att teckna försäkringar. Även många golfbutiker får nej, liksom pizzerior, guldaffärer, herrklädesaffärer, mobiltelefonaffärer samt radio- och tvhandlare.