Astra och SEB räddar Investor

Investmentbolaget Investor har stämma i dag och intresset är mycket stort. 1400 aktieägare har anmält sig och inför bolagstämman i eftermiddag släpptes nu under förmiddagen Investros resultat för årets första tre månader. Ekonomiekots reporter Thorbjörn Carlsson har läst det.
Det har varit ömsom vin ömsom vatten för Investor under årets tre första månader. Det framgår av delårsrapporten som släpptes idag. Skandalomsusade ABB har fallit ordenligt på börsen liksom Ericsson som har svårt att sälja nya mobilsystem. Men samtidigt har Investors delägande i AstraZeneca och SEB varit lyckosamma den senaste tiden. Här har Investors aktier istället ökat dramatiskt i värde. När fall och uppgångar summeras visar det att Investors sk substansvärde. Företagets sammlade aktietillgångar är i stort sett oförändrat sen årsskiftet. I en kommentar till resultatet skriver Investors VD, Marcus Wallenberg, också att riskkapitalmarknaden, mao sastningar i mindre onoterade aktiebolag nu återgått till mer normala affärsvillkor, men att det fortfarande är svårt att få tillbaka investerade pengar. Investor har också fortsatt att göra nya investeringar på bland annat IT-området. Enligt Marcus Wallenberg har också Investor nu misnkat sina kostnader med 20 procent sen årsskiftet och i dagens rapport avviserar han att ytterliggare 40 personer skall varslas om uppsägning, framförallt i Sverige, under året.