Hästar vanvårdas i Strängnäs

Flera hästar på två gårdar i Strängnäs har vanvårdats. Det hävdar kommunens djurskyddsinspektör och nu hotas ägarna av ett vite på 10 000 kronor om de inte förbättrar djurhållningen.
Miljöinspektören har flera gånger påpekat brister i djurhållningen och kommunen kräver därför att alla hästar ska få tillräckligt med foder och vatten och att stallar ska hållas rena. Vid en inspektion som har gjorts upptäcktes att flera hästar var smutsiga och inte hade tillräckligt med foder och vatten.