Giftiga fiberbankar undersöks

1:55 min

Stora mängder avfall med giftigt innehåll från pappersbruk ligger på våra havs- och sjöbottnar. Nu vill Sveriges geologiska undersökning, SGU, ta reda på mer om deras miljöpåverkan.

Idag är pappersbruken i Sverige mer miljömedvetna och dumpar inte avfall i vattnet. Men ganska långt in på 1900-talet var det ett sätt att göra sig av med sådant som trärester från sågverk och felaktig pappersmassa.

En del avfall har sedan bildat formationer som påminner om sandbankar. Men exakt hur farliga de här avfallshögarna är för miljön finns det fortfarande många frågetecken kring. Det är något som maringeologen Anna Apler på SGU nu vill undersöka. Hon kallar avfallsformationerna för fiberbankar.

I samarbete med länsstyrelsen har hon tidigare tagit reda på exakt var fiberbankarna finns i Västernorrland. I ett nytt projekt ska hon nu undersöka fler ställen i Sverige för att ta reda på om, och i så fall hur, de giftiga ämnena påverkar miljön och tas upp av olika organismer.

– Vi har kunnat se att fiberbankarna sprids med hjälp av undervattensskred till exempel. Och även på sina håll i Västernorrland har man sett att havsörnen har haft svårt att reproducera sig. Och det är precis de gamla miljögifterna PCB och DDT som har återkommit i miljön igen. Vår hypotes är att de kan komma från just fiberbankarna.

De län som SGU kommer att studera fiberbankarna i är Gävleborg, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Jämtland, Västra Götaland och Värmland.

Fältundersökningarna börjar nästa år. Men Anna Apler har gjort en inledande tur och upptäckt en del nytt, exempelvis att havsborstmaskar faktiskt klarar att bo i de ogästvänliga bankarna.

– Har man bottnar med mycket miljögifter vill man gärna att de ligger så still som möjligt. Och havsborstmasken hjälper ju förmodligen till att frisätta vissa ämnen när de gräver. Så det är klart att det inte är helt positivt, säger Anna Apler.