Ökning av trafikskadade i länet.

7 personer dödades i trafikolyckor i Norrbotten under årets tre första månader och 32 personer skadades svårt under samma tidsperiod. Det visar nya siffror från Vägverket.
Antalet döda är ungefär samma som ifjol men när det gäller svårt skadade är det nästan dubbelt så många som i fjol under samma tid. På Vägverket, Region Norr, vet man inte vad den stora ökningen av svårt skadade beror på. Jan Erik Reijer chef för Vägverket region norr säger att det är för kort tidsperiod för att man ska kunna dra några slutsatser när det gäller ökningen av antalet svårt skadade.