Ingen strejk i Brännögård

Grafiska Fackförbundet och Grafiska företagens förbund säger ja till medlarnas slutbud, och därmed är konflikten och strejkvarslet avblåst inom tryckeri- och förpackningsbranschen.
Uppgörelsen innebär bland annat en 2-årig avtalsperiod med löneökningar på totalt 6,2 procent och en generell arbetstidsförkortning utan eftergifter i flexibilitet, det här enligt Grafiska fackförbundet. Strejken mot fyra företag, däribland Förenade Well i Brännögård, skulle ha brutit ut klockan 14 på tisdagen om ingen överenskommelse hade nåtts.