ConNova köper Labs2

IT-företaget ConNova i Motala köper Jonas Birgerssons bolag Labs2 och hoppas därmed att förbättra sina möjligheter på marknaden.
Labs2 kommer att ingå som ett dotterbolag i ConNova Group. Jonas Birgersson blir vd i Labs2 och vice vd i ConNova. Han förelås även att bli styrelseledamot i ConNova. Köpet av Labs2 ska beslutas på extra bolagsstämma.