Institution måste spara pengar

Antalet lab-ingenjörer på Insitutionen för biologi och kemiteknik vid Mälardalens högskola, bör minskas med fyra för att institutionen ska komma tillrätta med ekonomin. Det är vad den utomstående utredare kommit fram till, som granskat institutionens ekonomi.
Enligt tidigare sparkrav måste institutionen spara tre miljoner kronor i år. Utredaren anser att skulden bör avskrivas från nästa år, eftersom den egentliga skulden är orimilig att hantera för institutionen. Efter utredningen har rektor beslutat att ersättningen per student vid institutionen omedelbart ska minska.