Självmorden ökar - mest bland unga

14 min

Sedan 2008 har Sverige en officiell så kallad nollvision om självmord, där målet alltså är att få ner antalet självmord till noll. Trots det har antalet ökat de senaste två åren och värst är ökningen bland unga människor mellan 15-24 år gamla. Vad beror denna ökning på och hur ska vi förebygga att trenden fortsätter i framtiden? Hör Danuta Wasserman, professor och enhetschef vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Simone Grienspan-Törnwall, skolsköterska och Håkan Jarbin, chefsöverläkare BUP Halland.