Höganäs

Internationellt läger ska bygga fred

3:37 min

På Lerbergsskolan utanför Höganäs har 48 elvaåringar från tolv länder träffats och bott tillsammans i snart en månad utan föräldrar på plats för att göra världen åtminstone lite fredligare. Genom lekar och andra aktiviteter lär sig barnen att samarbeta och att reflektera kring till exempel diskriminering.

Barnen kommer från bland annat Thailand, Indien, Mexico och Brasilien. Lägret ordnas av den internationella och obundna fredsorganisation CISV, och som ska få barn att i en tidig ålder lära känna barn från andra kulturer.

– Vår paroll är ”building global friendship”, och det är det som är hela syftet. Barn ska mötas i en tidig ålder och bygga broar mellan kulturer och mellan länder. Barnen lär sig av varandra i mötet och lär sig leva med varandra, säger Robin Vikström, som är ledare på lägret.