Överbeläggning kan inte stoppas

Vårdplatserna på medicinkliniken i Eksjö räcker inte till. Vid flera tillfällen under året har patienter fått nöja sig med en plats i korridoren eller på någon annan avdelning.
Trots att kliniken drabbats av överbeläggningar i flera år så säger Mats Bojestig som är verksamhetschef att det inte går att förbättra situationen. Personalen och platserna räcker helt enkelt inte till. Framförallt är det vid influensatider som vårdplatserna inte räcker. Enligt Mats Bojestig är det inte bara patienterna som drabbas när avdelningen är fullbelagd, även personalen far illa och känner olust över att inte kunna ge patienterna den tid och den hjälp som de behöver.