Åklagare kräver långt straff

När den så kallade människorovsrättegången i Eskilstuna tingsrätt avslutades idag så yrkade åklagare Magnus Elving på 10 års fängelse för den man med bakgrund i Irak, som stått som huvudåtalad. Den åtalade kvinnan bör dömas till mer än 5 års fängelse för medhjälp anser åklagaren.
Sista dagen av rättegången i den uppmärksammade människorovshärvan yrkade åklagaren Magnus Elving på att paret i första hand skulle dömas för människorov för att ha rövat bort en pojke i Irak. I andra hand bör paret dömas för frihetsberövande av ett barn i Sverige. Mannen bör då dömas till mellan 5-8 års fängelse och kvinnan för mer än hälften av detta, enligt åklagaren. Både mannen och kvinnan hävdar fortfarande att de är skyldiga. Åklagare Magnus Elving påpekade att paret kan dömas enligt svensk lag även om brottet begåtts utomlands. Det spelar ingen roll om landet där brottet begicks har andra lagar annorlunda kultur. Elving påpekar också att människorov respektive frihetsberövande av barn är allvarliga brott och att det bör återspeglas i straffvärdets bedömning.