"En rasistisk nidbild som man ska förpassa till arkiven"

8:13 min

På Albert Engströms museet i Grisslehamn kan man i Museibutiken köpa en ABC-affisch med rasistiska nidbilder.

Lilla hjärtat och Tintin i Kongo är bara några exempel på när Sverige på kultursidor och andra forum de senaste åren har debatterat, kritiserat och gjort upp med stereotypa bilder av svarta och det är via de stora institutionerna som debatterna har förts.

Men vad händer när de små museerna runtom i landet ställer ut nidbilder på svarta till exempel. På Albert Engströms museet i Grisslehamn kan man i Museibutiken köpa en ABC-affisch med just några sådana nidbilder. Den så kallade Pyttans AB och CD-lära som gjordes av konstnären Albert Engström och författarna  Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding och Birger Mörner 1896.

"Ett tidsdokument från en tid då vi hade andra värderingar menar museets ordförande RolF Engström. "En rasistisk nidbild som man ska förpassas till arkiven menar skribenten, debattören och populärkulturvetraren Nathan Hamelberg.

Sara Moein
sara.moein@sverigesradio.se