Fler elever studerar klart

Allt fler elever i Jönköpings län fullföljer sin gymnasieutbildning.
Ökningen är störst i Gnosjö kommun. År 2001 hade 81 procent av eleverna där fullföljt sin utbildning efter fyra år. Det är 20 procent fler än år 2000. Det visar nya siffror från Skolverket. Och i länets alla kommuner pekar siffrorna på att eleverna allt oftare blir klara med sin påbörjade gymnasieutbildning, förutom i Vaggeryd och Vetlanda. Där har antalet studenter minskat mellan åren 2000 och 2001.