Förening för klassmorfäder

Ett sätt att underlätta arbetsbördan för lärare och annan personal på skolor är att ha en klassmorfar. Det är en äldre man som finns i skolan, umgås med barnen och hjälper dem när de behöver det. I Västerås finns två män som arbetar som klassmorfar. De är en del av ett pilotprojekt som ska pågå under ett år. I Västmanland har också en förening för lassmorfäder bildats.
De skolor som idag har en klassmorfar är nöjda. Om det blir någon fortsättning på projektet är oklart. Det beslutas efter att projektet utvärderats i höst.