Egna ärenden till KF

Nu har kommuninvånarna i Skurup, som första kommun i Sverige, rätt att själva väcka ärenden för behandling i kommunfullmäktige. Det beslöt fullmäktige igår kväll.
De så kallade medborgarförslagen blev lagligt möjliga i samband med att riksdagen godkände en ny lag den 4 april. Reformen har tre huvudsyften: * att öka medborgarnas delaktighet i och inflytande över de kommunala frågorna som rör deras vardag. * vitalisera det politiska arbetet i kommunfullmäktige och stärka fullmäktiges roll som den lokala demokratins högsta beslutande organ. * renodla uppgiftsfördelning och samspel mellan politiker och anställda.