Tarmbakterier hittade i is på hotell

Samhällsbyggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun förbjuder Elite Plaza Hotel Örnsköldsvik att använda verksamhetens ismaskin. Efter provtagning och analys har det visat sig att isen innehåller koliforma bakterier, alltså tarmbakterier.

Koliforma bakterier finns naturligt i jord men också i tarmkanalen hos djur och människor.

Förekomsten av koliforma bakterier innebär ökad risk för vattenburen smitta.

Beslutet hävs när Bygg- och miljöenheten har gjort omprov på is från barens ismaskin och resultat är godtagbart.