Bakterier i Väddökött

En styckningslokal på Väddö har varit smittad med listeriabakterier. Efter att en kvinna insjuknat i listeria sedan hon ätit kött från Väddö gjordes kontroller i styckningslokalen.
Proven som togs i styckningslokalen var positiva. Men där är ändå osäkert om kvinnan smittats just av köttet. Listeriabakterier är vanliga, men försvinner då man upphettar köttet till minst 70 grader. Något som kvinnan säger att hon har gjort. På styckningslokalen har man nu ändrat rutinerna för att undvika smittspridning. Det skriver Norrtelje tidning idag.