Landskrona

Inspektörer och politiker oeniga om miljögifter

2:17 min

Miljötillsynen är mycket eftersatt i Landskrona, anser miljöförvaltningen som vill att fler inspektörer ska anställas för att kartlägga miljögifterna i staden. Men det prioriteras inte av kommunstyrelsen.

– Det är inte en omöjlig situation att lösa, men det är heller inte en problemfri situation. Vissa fastigheter är inte undersökta. Då har man en situation där det är svårt att säga någonting förrän man vet. Att vi bara misstänker något är inte tillräckligt, säger miljöinspektör Patrik Karlsson.

I flera år har både miljönämnden och miljöförvaltningen i Landskrona kämpat för att få till stånd en kartläggning av de föroreningar, alltså kemikalier och andra giftiga ämnen som uppkommit i samband med Landskronas långa historia som industristad och som idag hotar vattenlivet i Öresund.

Men från politiskt håll verkar motståndet mot en kartläggning vara lika hårdnackat idag som för cirka tio år sen då den dåvarande miljöchefen Högni Hansson sa till Helsingborgs Dagblad att många av de styrande anser det vara dålig reklam för Landskrona att plocka fram fakta om markföroreningar.

Det har gjort att markföroreningssituationen är i ett sådant läge att miljöförvaltningen inte vet var alla gifter och farliga ämnen finns. När de sedan misstänker en plats, har de inte heller nog ned tid eller personal att göra de inspektioner som miljöbalken kräver. Det har gjort att Patrik Karlsson som är miljöinspektör på miljöförvaltningen i Landskrona nu vill ha fler miljöinspektörer som kan kartlägga markföroreningarna i staden.

– Det handlar delvis om att det behövs göras fler undersökningar och för att det ska komma  till stånd så skulle vi behöva lägga mer tillsynstid på det. I dagsläget har vi inte så mycket tillsynsresurser till att lägga på det.

Men om det blir fler miljöinspektörer eller inte i Landskrona avgörs först efter valet. Dock är markföroreningssituationen något som i dagsläget åtminstone inte prioriteras av Torkild Strandberg (fp) som är kommunstyrelsen ordförande i Landskrona.

– Det finns inget behov av detta, utan de föroreningar som finns som jag förstått saken ligger där de ligger och sprider sig inte till den omgivande miljön om man låter dem vara. Men i takt med att man ska förändra någonting så måste man välja och bestämma vad som ska göras åt dem, säger han.