Dagis i Tidaholm byggs om

Det olagliga lägenhetsdaghemmet Ekorren i Tidaholm ska byggas om för att klara ventilationskraven, ordna utrymningsvägar och sänka ljudnivån. Det står klart sedan miljö- och byggchefen Jan-Åke Sandberg i Tidaholm gett klartecken till bygglov.
Lägenhetsdagiset Ekorren öppnades hastigt på grund av de långa dagisköerna i Tidaholms kommun på grund av bland annat maxtaxans införande. Daghemmet inryms i ett av kommunala Tidaholms Bostads ABs hus. Det nya lägenhetsdagiset ledde till det ovanliga beslutet, att miljö- och byggnadsnämnden polisanmälde barn- och utbildníngsnämnden i Tidaholm för brott mot bland annat miljöbalken. Ventilationen var klart otillräcklig i dagiset. På Ekorren vistas dagligen uppemot tolv förskolebarn. Trots beslutet att bygga om ligger polisanmälan kvar för att utredas av åklagare.