Grästorpsborna är friskast

Invånarna i Grästorp var förra året minst sjukskrivna i Västra Götaland. Sjukast var invånarna i stadsdelarna i östra Göteborg.
Rapporten om sjukskrivningarna och de utbetalda sjukersättningarna förra året presenteras i dag av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation. I Grästorp var de arbetsföra invånarna sjukskrivna i genomsnitt fyra veckor. Det är en vecka kortare än snittet för Västra Götalandsregionen. Mest sjukskrivna var invånarna i nordöstra Göteborg med drygt sex veckors sjukskrivning i genomsnitt.