Fler odlar cannabis hemma i Örebro län

1:52 min

Polisen gör allt fler upptäckter av cannabisodlingar i Örebro län. Förra året anmäldes över 30 narkotikaframställningsbrott, den högsta siffran någonsin och polisen märker av ökningen.

– Vi tar 1-2 odlingar i månaden, så pass förekommande är det, säger Tobias som vill vara anonym med sitt efternamn, och som arbetar inom polisens narkotikagrupp i Örebro

Många odlar cannabis för eget bruk så de flesta cannabisodlingar som polisen hittar är relativt små. Men vissa odlar för vidareförsäljning och de senaste åren har också några riktigt stora odlingar förekommit i länet. Narkotikapolisen tror att det finns flera förklaringar till att hemmaodlingarna ökar.

– Det är större efterfrågan på marijuana idag än vad det har varit tidigare, unga vuxna har en hel annan syn och attityd till cannabis än vad man bara hade för ett par år sedan, säger Tobias.

Också personalen på beroendecentrum i Örebro har märkt av en attitydförändring gällande cannabis.

– De här diskussionerna får vi mycket ta, där de tycker att alkohol är mycket värre drog men har man jobbat på tio år på beroendecentrum som jag har så har man sett enorma skadeverkningar av cannabis, säger, Erik Ström, enhetschef på beroendecentrum i Örebro.

Antalet anmälda narkotikaframställningsbrott har ökat kraftigt i både Sverige och i Örebro län. Förra året gjordes 32 anmälningar om drott, det är är den högsta siffran någonsin.

Men ändrade attityder och en större efterfrågan är inte de enda förklaringarna till ökningen.

– Det har blivit betydligt enklare, man har förädlat plantan och det finns flera olika plantor och varianter precis som övriga grödor, säger Tobias på Örebropolisens narkotikagrupp.