Cecilia Malmström fortsätter som EU-kommissionär

2:19 min

Cecilia Malmström nomineras fortsätta som EU-kommissionär för Sverige. Det presenterades under regeringens sommarfika i dag.

– Jag är glad och stolt att det här beslutet kommer i dag, säger Cecilia Malmström.

– Det är glädjande att nominera henne för den kommande femårsperioden, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Cecilia Malmström har hunnit med att vara både Europaparlamentariker för Folkpartiet och EU-minister hos Fredrik Reinfeldt. De senaste fem åren har hon varit EU-kommissionär i Bryssel med ansvar för asyl och migrationsfrågorna samt EU:s arbete mot organiserad brottslighet. Vilken portfölj hon får denna gång är ännu inte klart.

Vice statsminister Jan Björklund pekar i dag på hur bland annat den arabiska våren och finanskrisen ställt extra höga krav på Malmströms roll.

– Det är ett av Europas svåraste uppdrag, säger han.

Utrikesminister Carl Bildt (M) var inte närvarande vid regeringens sommarfika men skriver på Twitter:

– Sverige har nu åternominerat Cecilia Malmström som EU-kommissionär. Gjort ett utmärkt jobb med ett svårt uppdrag. En tillgång för EU och EU-kommissionen.

Vilket ansvarsområde Malmström får efter dagens nominering är ännu inte klart. Vid EU-toppmötet den 30 augusti ska EU:s utrikeschef utses. Först då kan kommissionens tillträdande ordförande Jean-Claude Juncker presentera hur portföljerna ska fördelas mellan medlemsländernas kommissionärer.

Nu har drygt hälften av EU-länderna nominerat sina kommissionärer, enligt europaportalen.se.

EU-kommissionens nyvalde ordförande Jean-Claude Juncker har nu ett svårt pussel att lägga när han ska tillsätta de 28 kommissionärsposterna samt efterträdarna till Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande och Catherine Ashton, EU:s höga representant för utrikesfrågor. 

Juncker har bett alla medlemsländer att komma in med sina förslag på kommissionärer senast i dag, torsdag. Drygt 20 ska också ha gjort det. När alla förslag inkommit ska de olika ländernas representanter paras ihop med portföljer som både stämmer med deras kompetenser och regeringschefernas önskningar.

Vilka namn som nominerats så långt är inte officiellt. Men det står klart att få länder har skickat kvinnor. 

Jean- Claude Juncker har ambitionen att presentera sitt färdiga och relativt jämställda pussel vid nästa EU-toppmöte den 30 augusti.