Lärarförbundet ställer krav

Lärarförbundet i Dalarna har nu gått i genom vilka krav de kommer att ställa på kommunerna inför valet i höst. Det är först och främst tre huvudkrav som ställs för att förbättra skolan.
Kraven berör elevernas rätt till kunskap, stöd och undervisning. För att kunna genomföra förbättringarna vill lärarförbundet att staten ska avsätta 10 000 kronor mer per elev. Något som skulle kosta staten 20 miljarder kronor för hela landet. - För att Sverige även i fortsättningen ska kunna kalla sig kunskapsnation krävs att vi åter satsar på skolan. Annars finns risken att våra skolungdomar inte kan konkurrera i dagens kunskapssamhälle. Det säger Per-Olof Forsström, gymnasielärare i Borlänge och förtoendeman för lärarförbundet i Dalarna.