Förgiftad mark under förskolan - barnen måste evakueras

1:32 min

Barnen på Boländernas förskola i Uppsala måste evakueras - eftersom marken runt förskolan är förorenad. Kommunen har gjort prover i marken och hittat förhöjda värden av ett ämne som kan vara cancerframkallande om man utsätts för det under en längre tid.

– Det överstiger gränsvärdena något, men då måste man komma ihåg att när man har gjort beräkningen så baseras den på att barnen skulle exponeras 24 timmar om dygnet i en hel livstid. De här barnen är väl mindre än åtta timmar om dagen på dagis, säger Ebba Tiberg, inspektör på Miljökontoret vid Uppsala kommun.

Nu ska den här marken saneras och grävas bort, och då kommer barnen alltså att behöva flyttas.

När det här ska ske är dock inte klart i nuläget. Inte heller var barnen kommer att placeras under tiden.

Om man är förälder och har barn på förskolan - hur orolig ska man vara tycker du?

– Jag tycker inte att man ska vara så orolig.