Öppna sammanträden

Bara fem av sörmlands 9 kommuner har fattat beslut om att alla nämdsammanträden ska vara öppna för medborgarna.
Det visar en enkät som Kommun aktuellt låtit göra bland landets kommuner. För att ett nämdsammanträde ska vara öppet för allmänheten krävs ett polistiskt beslut i frågan. Möjligheten att öppna nämdsammanträden kom för 7 år sedan. Men totalt sett har bara hälften av landets kommuner fattat ett sådant beslut. I sörmland är det Gnesta och Oxelesund som inte har fattat något beslut om öppenhet vid sammanträden. Eskilstuna och Nyköping har bara delvis öppna sammanträden. Strängnäs kommun är den enda kommunen i sörmland som i enkäten säger att det är vanligt förekommande med öppna möten.