Mild kritik i högskolegranskning

Högskolan i Borås klarar sig undan med mild kritik när Högskoleverket redovisar sin granskning av företagsekonomiutbildningarna på landets högskolor och universitet.
Anmärkningarna gäller bland annat bristen på lärare men också att direktmarknadsföringsutbildningen saknar forskningsmässigt djup. Men i stort sett har Högskolan i Borås klarat sig bra i granskningen.