Förskola med giftig mark evakueras först om en månad

2:00 min

Det står nu klart att barnen på Boländernas förskola kommer att evakueras i månadsskiftet augusti-september. Förskolan öppnar på måndag – och då ska föräldrarna informeras om planerna.

Som vi kunde berätta i går har marken och gården runt förskolan förhöjda halter av gifta ämnen och marken måste därför saneras.

Gunilla Källmark är förskolechef vid vård och bildning på Uppsala kommun som driver förskolan.

–- Att vi inte evakuerar direkt när de kommer tillbaka på måndag beror på att det inte råder några akuta hälsorisker och att vi har fått lugnande besked från Skolfastigheter och Miljökontoret.

–- När vi fick information om att de här värdena var förhöjda så hade semesterperioden precis börjat. Då valde vi att vi vill ge alla föräldrar samma information.

Vart ska barnen flyttas?

–- Den informationen vill vi ge till föräldrarna direkt. Vi har ordnat en lokal.

Kommunen ska kalla föräldrarna till ett informationsmöte den 13 augusti.