Hårda miljökrav på tysk skiffergas

2:12 min

Den tyska miljömyndigheten föreslår en hård reglering av så kallad frackning, en omstridd metod för att utvinna bland annat skiffergas ur marken. Frackning är i dag inte förbjudet i Tyskland, men ansökningar prövas inte utan läggs på is.

Myndigheten vill ställa så hårda miljökrav att skiffergasfrackning, som sker på litet djup, nära grundvattnet, i princip blir omöjligt.

– Det vi gör är att sätta upp så höga hinder för den farligaste sortens frackning att man i princip inte längre kan använda metoden, säger presstalesmannen Stephan Gabriel Haufe.

Frackning innebär att man borrar ett hål i marken och sprutar in en blandning av vatten, sand och kemikalier. Det får sprickor i berggrunden att vidgas, och naturgasen tvingas upp till markytan. Metoden är omstridd, inte minst för att grundvattnet kan förorenas av kemikalierna, men även av tungmetaller eller radioaktiva ämnen, som följer med upp ur berggrunden.

Den centrala tyska miljömyndigheten, Umweltbundesamt, föreslår nu att varje försök till utvinning av gas och olja med hjälp av frackning bör utsättas för en ordentlig riskanalys. I vissa känsliga områden, som natur- och vattenskyddsområden, ska frackning vara totalförbjudet.

Orsaken är att man ännu inte känner till eller kan hantera alla risker som metoden för med sig.

I USA förekommer frackning i stor skala och nyligen blev det klart att även Storbritannien vill satsa på skiffergas, och kommer att sälja licenser till energibolag.

De ansvariga tyska departementen, miljö- och näringsdepartementet, har redan skissat på "hörnstenar" i en kommande reglering, och ett lagförslag väntas efter sommaren. Det som troligen blir tillåtet även i fortsättningen är så kallad "konventionell frackning", som sker på mycket stort djup i berggrunden, och är en gammal metod som enligt miljödepartementet har använts i Tyskland sedan 1960-talet.

Miljömyndigheten vill nu se en snabb lagstiftning i frågan.

– Det kommer att bli diskussioner och det måste gå genom parlamentet, men vi hoppas att det går snabbt så att vi får ett enhetligt regelverk, säger Stephan Gabriel Haufe på den tyska miljömyndigheten.