Kostnaden för försvarsadvokater ökar kraftigt

1:54 min

Statens kostnader för offentliga försvarare fortsätter att bli allt högre. Under första halvåret ökade kostnaderna kraftigt, med över 100 miljoner kronor jämfört med i fjol.

Ann Härelind, chef på ekonomiavdelningen på Domstolsverket, säger att ökningen är större än vanligt.

– Det är betydligt mer än normalt, ungefär dubbelt så mycket, säger Ann Härelind.

Komplicerade och längre rättegångar samt fler brottmål gör att statens kostnader för offentliga försvarare fortsätta att stiga. Totalt betalades 750 miljoner kronor ut i ersättning under första halvåret, vilket är en ökning med 100 miljoner eller drygt 15 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

En av anledningarna till den stora ökningen under första halvåret är det så kallade assistansmålet i Södertälje.

– Det är en stor del av den här ökningen på 100 miljoner som utgörs av det enskilda målet. Det är ett extremt stort mål kostnadsmässigt, säger Ann Härelind.

Även bortsett från den enskilda rättegången så är trenden tydligt. De senaste femton åren har kostnaderna för offentliga försvarare mer än fördubblats och under 2013 var den drygt 1,2 miljarder.

– Vi ser att de stora målen har ökat och vi ser framöver att det kommer att fortsätta. Det kommer bli fler komplexa mål som kommer kosta mer pengar, säger Ann Härelind.

Regeringen har tillsatt en utredningen som ska se över hur man kan göra för att dämpa ökningen av utgifterna och vid årsskiftet ska den vara klar. Anne Ramberg är generalsekreterare på Advokatsamfundet och säger att det är viktigt att man inte begränsar tillgången till offentlig försvarare.

– Det är en självklarhet att om man ger resurser till polis och åklagare så måste man i motsvarande mån försäkra sig om att den enskildes rättssäkerhet inte blir åsidosatt, genom att man samtidigt begränsar tillgång till offentlig försvarare, säger hon till Ekot.